Pedagogia del projecte – Ràngers i Noies Guies

RiNGAquesta branca duu a terme projectes que reben el nom d’operació.

Els projectes es comencen a treballar a partir del segon trimestre (o a finals del primer, segons les circumstàncies).

L’equip de caps de la unitat i els nois i les noies de segon i tercer any expliquen als nois i les noies de primer any en què consisteixen.

La seva durada màxima comprèn el període d’un trimestre i es duu a terme al cau, a les sortides i a casa.

Els nois i les noies ja poden treballar d’una manera relativament autònoma els cinc passos abans esmentats de la pedagogia.