Treball en petit i gran grup – Llops i Daines

llopsAquesta branca segueix un desenvolupament similar al de la unitat de Castors però amb lleugeres variacions.

Els petits grups constituïts al segon trimestre reben el nom de sisenes i el seu o la seva responsable són els siseners o siseneres, nois i noies de tercer any que ja poden assumir aquesta mena de responsabilitats.

També existeix la figura del o de la segon/a de sisena, nois i noies de tercer any que assumeixen les responsabilitats al si del petit grup quan el sisener/a no hi és present.