Compromís – Castors

castorsDel compromís es deixa constància per escrit.

Tots els nois i les noies de la unitat el treballen i el realitzen el compromís i la primera vegada que el treballen se’ls lliura el fulard, no abans.

El compromís es realitza de manera individual i com a unitat. L’àmbit que pretenem treballar en aquesta branca és el dels hàbits i els costums.

Es realitza pels volts de Setmana Santa i es revisa un cop al trimestre fins que es torna a treballar el curs següent.