Pioners i Caravel·les

PiC

Comprèn els nois i les noies entre 14 i 17 anys, i té com a element distintiu una camisa de color vermell.

Sortides

Campaments

Càrrecs

Pedagogia del projecte

Treball en petit i gran grup

Compromís

Extrajobs

Agenda