Ràngers i Noies Guies

RiNG

Comprèn els nois i les noies entre 11 i 14 anys, i té com a element distintiu una camisa de color blau.

Sortides

Campaments

Càrrecs

Pedagogia del projecte

Treball en petit i gran grup

Compromís

Extrajobs

Agenda