Treball en petit i gran grup – Truc

TrucEn aquesta branca la manera de treballar canvia força respecte de la resta.

A la branca dels i de les Truc es treballa individualment la persona alhora que es fomenta el treball en gran grup.