Campaments – Llops i Daines

llopsLa durada dels campaments comprèn un període d’entre 7 i 10 dies. L’estada es duu a terme en un terreny d’acampada ben comunicat.

La cuina és responsabilitat dels i de les intendents (o caps en el seu defecte) amb el suport de dos Llops i/o Daines, sempre que no s’hagin d’atansar al foc i tot contemplant alguna excepció.

La participació en la preparació dels campaments és la mateixa que en les sortides: preparar els menús i activitats de curta durada amb l’ajuda i la guia dels i de les caps.