Truc

Truc
Comprèn els nois i les noies entre 17 i 19 anys, i té com a element distintiu una camisa de color verd.

Sortides

Campaments

Càrrecs

Pedagogia del projecte

Treball en petit i gran grup

Compromís

Extrajobs

Agenda