Documentació del cau

Aquí podreu descarregar la documentació “oficial” del cau:

Full d’inscripció al cau, curs 18′-19′

Full de dades bancàries, curs 18′-19′

Drets d’imatge, curs 18′-19′

Fitxa de salut, curs 18′-19′

Beques, curs 18′-19′