Pedagogia del projecte – Truc

En aquesta branca parlarem de la descoberta i del servei, Trucperò hem de fer unes petites consideracions al respecte.

Per a poder treballar bé, la branca dels Truc es subdivideix en dos petits grups: els i les Truc 1 (constituït pels nois i noies de 1r any) i els i les Truc 2 (constituït pels nois i noies de segon any).

Aleshores hem de tenir en compte que mentre que els i les Truc 1 necessiten un període de coneixença més llarg durant el primer trimestre, els i les Truc 2 no.

Així doncs, els projectes a Truc 1 poden començar a finals del primer trimestre i els Truc 2 poden començar a treballar els seus projectes de bon principi tot considerant que la durada (en ambdós petits grups) és indeterminada i, aleshores, es pot donar el cas que el projecte s’allargui més enllà d’un curs.