Compromís – Truc

Del compromís es deixa constància per escrit.Truc

Tots els nois i noies de la unitat el treballen i el realitzen i el nous i les noves reben el fulard un cop l’han treballat per primera vegada.

El compromís es realitza individualment i com a persona. Es fomenta i treballa el compromís com a persones socialment actives.

Aleshores, la periodicitat de la revisió restarà en funció de les circumstàncies.