Càrrecs – Ràngers i Noies Guies

RiNGEls càrrecs contemplats en aquesta branca són els següents: assistència, material, farmaciola, fotografia, Llibre d’Or, cap de patrulla (noi/a de 3r any), 2n/na de patrulla (també un noi/a de tercer any), economia i animació.

La responsabilitat de trucar i encetar la cadena per a informar corre a càrrec del cap de patrulla.