Càrrecs – Truc

Qualsevulla persona de la branca pot assumir qualsevol dels Truccàrrecs abans esmentats segons les circumstàncies.

Hem de remarcar, doncs, que els càrrecs s’assumiran o no segons les necessitats de la unitat.