Activitats del curs

Flama de la Pau

Camp d’Hivern

Caminada Popular 2017

Jamborinada 2017

Camp Sant Jordi (se substitueix per la Jamborinada)

Cau Sound

Catifes Florals

Mercat d’Intercanvi 2017

Aplec de Sant Ramon