Campaments – Castors

castorsLa durada dels campaments comprènentre 5 i 7 dies.

Es duen a terme en un terreny d’acampada ben comunicat.

La cuina és responsabilitat dels i de les intendents (o caps en el seu defecte) amb el suport de dos Castors, sempre i quan aquests no s’hagin d’atansar al foc.

El nois i les noies de la unitat participen en la seva preparació de la mateixa manera que ho feien en les sortides: preparant els menús i activitats de curta durada amb l’ajuda i guia dels i de les caps.