Història

L’escoltisme pren com data de naixement, a l’àmbit mundial, el 1907, any en el qual l’oficial britànic Lord Robert Baden Powell organitza i celebra el primer campament escolta de la història a l’illa de Brownsea amb 24 nois de diferents estrats socials del Londres de l’època.

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) neix el 1927, Logo_MEG_RGBquan Josep Maria Batista i Roca funda Minyons de Muntanya; cinc anys més tard es crea la Germanor de Noies Guies. El 1936 Minyons de Muntanya s’unifica amb la resta d’associacions escoltes catalanes, però la Guerra Civil obliga el moviment escolta a treballar en la clandestinitat.

El 1956 el Bisbe de Barcelona primer, i els de Vic i Girona després, creen les Delegacions Diocesanes d’Escoltisme, que permeten als agrupaments catòlics funcionar legalment; la unió de totes elles forma Minyons Escoltes. El 1959 es reforma la Institució Catalana d’Escoltisme, que es converteix en una Federació,pera mantenir la unitat de l‘escoltisme català i permetre actuar autònomament les tres versions diferents de l‘escoltisme existents a Catalunya.

Posteriorment, i encara que mai no van haver d’interrompre les seves activitats, els agrupaments catòlics, majoritaris en la Germanor de Noies Guies, se separen d’aquesta i creen Guies Sant Jordi, tot adoptant el guiatge català una estructura federativa similar a la de l’escoltisme.

El 1977 els Minyons Escoltes i les Guies Sant Jordi es fusionen en una sola associació, tot esdevenint Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya (MEGSJC).

El 2006, i en sessió plenària de l’Assemblea General Ordinària, s’acorda canviar la imatge corporativa del Moviment, tot esdevenint Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) tot i que, estatutàriament, es manté el nom tradicional de l’Associació.