Extrajobs – Ràngers i Noies Guies

RiNGEn aquesta branca ja podem parlar d’extrajob amb totes les seves lletres: una activitat de cara a la vila, pensada per a guanyar calés en funció d’un projecte que es vulgui dur a terme; si hi ha venda de productes, aquests poden ésser fruit d’una activitat manual o de la prèvia compra a l’engròs.