Demarcació

El Cau de Sant Boi pertany a la Demarcació del Baix Llobregat / Garraf / Alt Penedès.

Aquesta informació us pot resultar d’utilitat a l’hora d’omplir la documentació formal del Cau.