Sortides – Llops i Daines

Les sortides en aquesta branca comprendran una durada llopsd’entre 1 i 2 dies.

Els nois i les noies poden dormir en tenda fins a l’octubre i, després de l’hivern, a partir dels campaments de Setmana Santa, aquests inclosos, òbviament.

Poden caminar fins a una hora si van carregats amb la motxilla o fins a unes 6 hores com a màxim si no en porten.

Les excursions les prepara l’equip de caps de la unitat en tots els seus aspectes, ara bé, els nois i les noies han d’ajudar en la confecció dels àpats i activitats de curta durada.