Llops i Daines

llops
Comprèn els nois i les noies entre 8 i 11 anys, i té com a element distintiu una camisa de color groc.

Sortides

Campaments

Càrrecs

Pedagogia del projecte

Treball en petit i gran grup – Llops i Daines

Compromís

Extrajobs

Agenda