Compromís – Llops i Daines

llopsDel compromís es deixa constància per escrit.

Tots els nois i les noies de la unitat el treballen i el realitzen i el fulard és lliurat el primer cop que el realitzen.

El compromís es realitza de manera individual i com a unitat.

L’àmbit que pretenem treballar és el dels hàbits i els costums.

Es realitza pels volts de Setmana Santa i també es revisa trimestralment fins que es renova el curs següent.