Pedagogia del Projecte – Llops i Daines

llopsAquesta branca duu a terme projectes que reben el nom d’acció.

Els projectes es comencen a treballar a partir del segon trimestre.

L’equip de caps de la unitat i els nois i les noies de tercer any expliquen a la resta de la unitat en què consisteixen.

La seva durada oscil·la entre un període de 4 a 6 setmanes i es duu a terme al cau i a les sortides.

Els nois i les noies ja poden assumir la responsabilitat de tirar endavant els cinc passos de la pedagogia: la proposta (o pluja d’idees a partir de la prèvia descoberta), l’elecció, la planificació, la realització i l’avaluació; això sí, l’acompanyament dels i de les caps en tots i cadascun dels passos sempre hi serà, especialment en els tres últims.