Càrrecs – Llops i Daines

Els càrrecs contemplats en aquesta branca són: assistència, llopsmaterial, farmaciola (han de saber el què s’hi ha de portar­), fotografia i el Llibre d’Or (els nois i les noies de 2n any).

El fet de trucar i fer cadena per a informar córre a càrrec dels pares i mares dels nois i noies.