Treball en petit i gran grup – Pioners i Caravel·les

PiCAquesta branca segueix un desenvolupament similar al de les dues branques anteriors però, com sempre, amb lleugeres variacions.

Els petits grups que queden constituïts el segon trimestre reben el nom d’equips i la persona que se’n fa responsable és el/la cap d’equip, nois i noies de tercer any.

Existeix també la figura del/la segon/a d’equip, també nois i noies de tercer any que es responsabilitzen de la bona marxa de l’equip quan el/la cap d’equip no hi és present.

Remarcar que, com passava en la branca anterior, els i les caps d’equip es reuneixen amb l’equip de caps de la unitat per a parlar sobre la marxa dels diferents equips i de la unitat en general.