Càrrecs – Pioners i Caravel·les

PiCEls càrrecs contemplats en aquesta branca són els següents: assistència, material, farmaciola, fotografia, Llibre d’Or, cap d’equip i segon/a d’equip (els nois i les noies de 3r any), economia i animació.

La responsabilitat de trucar i encetar la cadena per a informar corre a càrrec dels i de les caps d’equip.