Documentació i arxiu

Cal recuperar els 50 anys d’història de l’Agrupament a través d’imatges i fotografies, textos, documents i contactes, per tal de no perdre la memòria històrica dels 50 anys d’escoltisme a Sant Boi.

Possibles projectes, apart de la renovació o actualització de l’arxiu històric i l’històric de contactes, podrien ser la creació d’una exposició o un documental explicatiu sobre els 50 anys.

Tantmateix, caldrà ajudar a la comissió “Llibre del 50è” amb el material gràfic que pugui il·lustra-lo.

Si voleu col·laborar amb la preparació del 50è aniversari del Cau, o alguna altra comissió, us demanem que empleneu el formulari adjunt.

Us posarem en contacte amb la resta de membres de l’Equip de treball/Comissió perquè pugueu trobar-vos per començar a fer feina.