Comunicació i difusió

Per tal d’aconseguir una bona participació en els actes serà necessària una bona difusió dels mateixos, tant en l’àmbit intern de l’Agrupament, com extern, per aquells actes de caràcter públic o obert.

La pàgina web, la gestió de les xarxes socials, de la premsa local i comarcal, així com el possible marxandatge amb la imatge del 50è, seran algunes de les tasques d’aquesta comissió.

Si voleu col·laborar amb la preparació del 50è aniversari del Cau, o alguna altra comissió, us demanem que empleneu el formulari adjunt.

Us posarem en contacte amb la resta de membres de l’Equip de treball/Comissió perquè pugueu trobar-vos per començar a fer feina.