Equip de caps

Format per un nombre variable de caps, són els i les responsables de treballar en una unitat concreta, fixant els objectius, realitzant el seguiment dels nois i noies, preparant les activitats, duent-­les a terme i revisant­-les i valorant-­les.